Skip to main content

Vergunningverlening door OWO-VTH

Datum van publicatie: 15-08-2019

Onderzoek naar de kwaliteit van het proces van de vergunningverlening door de gezamenlijke afdeling van drie gemeenten.

Centrale onderzoeksvraag

Verloopt het proces van vergunningverlening door de afdeling OWO-VTH doelmatig, doeltreffend, rechtmatig en naar tevredenheid van de drie aangesloten gemeenten en de aanvragers?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto