Skip to main content

Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk

Datum van publicatie: 27-11-2020

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij majeure risicobedrijven in de provincie Noord-Brabant. Er is daarbij specifiek aandacht besteed aan bedrijven op Moerdijk.

Centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek wilden we inzicht geven in:
1. de kwaliteit van VTH bij risicobedrijven.
2. de verbinding tussen VTH bij risicobedrijven en provinciale opgaven en ambities op het gebied van veiligheid en milieu.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Jeroen Barte
Onderzoek door
Rekenkamer zelf