Skip to main content

Verkeersveiligheid: aanpak van blackspots

Datum van publicatie: 30-04-2015

De rekenkamer heeft onderzocht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid in Amsterdam, welke maatregelen de gemeente neemt op de meest gevaarlijke kruispunten en in hoeverre deze effectief zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief is de aanpak van blackspots in Amsterdam?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf