Skip to main content

Verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant

Datum van publicatie: 2021-04-16

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar het verkeersveiligheidsbeleid van de provincie Noord-Brabant.

Centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek wil de Zuidelijke Rekenkamer PS inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van maatregelen gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid en verminderen van verkeersslachtoffers in Noord-Brabant, in het bijzonder op provinciale wegen. De focus ligt daarbij op het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Astrid Matheeuwsen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf