Skip to main content

Verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente Krimpenerwaard

Datum van publicatie: 13-08-2019

Bij 6 basis- en 2 middelbare scholen is de verkeerssituatie én de beleving daarvan bij diverse betrokkenen bekeken. Verbetering is mogelijk in de fysieke situatie en verkeerseducatie. De gemeente kan de reactieve aanpak ombuigen in een proactieve.

Centrale onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is om de gemeenteraad inzicht te bieden in de stand van zaken ten aanzien van de verkeersveiligheid rondom scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard en waar zinvol aanbevelingen te formuleren ter verbetering.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
P. Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf