Skip to main content

Verkeersveiligheidsprojecten

Datum van publicatie: 22-02-2006

In dit onderzoek staan verkeersveiligheidsprojecten in de gemeente centraal. Hierbij wordt in dit rapport vooral gekeken naar de vraag of de doelen worden gehaald (doeltreffendheid) en of dit zo goedkoop mogelijk (doelmatigheid) gebeurt.

Centrale onderzoeksvraag

Is er sprake van een doelmatige en doeltreffende realisatie van verkeersveiligheidsprojecten?
Deelvragen: hoe verloopt het proces van totstandkoming van verkeersveiligheidsprojecten?; in hoeverre is dat proces doelmatig en doeltreffend?; hoe verhoudt de realisatie van de projecten zich tot het beoogde doel?; hoe verloopt de communicatie met burgers bij verkeersprojecten en welke rol spelen bewoners in het besluitvormingsproces?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf