Skip to main content

Verkennend onderzoek naar de inzet van digitale middelen bij het politiewerk

Datum van publicatie: 30-10-2018

De Rekenkamercommissie van Heemstede heeft laten onderzoeken welk beleid er is op het gebied van veiligheid, wat de invloed is van de raad en welke rol digitale middelen spelen bij de veiligheid. Voor dit verkennende onderzoek zijn schriftelijke bronnen en een beperkt aantal kwantitatieve bronnen bestudeerd. Daarnaast zijn de portefeuillehouder en de beleidsambtenaar van de gemeente geïnterviewd en is gesproken met medewerkers van de politie, te weten leden van het Basisteam Kennemer Kust en een communicatieadviseur. Tenslotte is de mening van een aantal inwoners gevraagd tijdens zestien straatinterviews.

De bevindingen zijn indicatief van aard en vormen mogelijk aanleiding tot nader onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is het effect van de inzet van digitale middelen op het contact met de politie en het doen van aangiften? Heeft de inzet van digitale middelen invloed op de lokale veiligheid en/of veiligheidsbelevening van inwoners en bedrijven in Heemstede?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mevr. L. Demming
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Andere onderzoeker
Bureau Partners & Propper