Skip to main content

Verkennend onderzoek Opmeer: burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad

Datum van publicatie: 09-12-2016

De Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer (RKC) heeft in 2016 haar rekenkamerrapport ‘Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de rol van de raad’ gepubliceerd. De RKC heeft gekeken naar succesfactoren van burger- en overheidsparticipatie, het uitgevoerde beleid in de gemeente Opmeer en de rol van de gemeenteraad.
Het rapport geeft inzicht in veranderingen over betrokkenheid bij beleid (burgerparticipatie) en initiatieven van burgers (overheidsparticipatie).
De RKC heeft raad en college aanbevelingen gegeven om burger- en overheidsparticipatie tot een groter succes te maken in Opmeer.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de belangrijkste randvoorwaarden ingevuld om binnen de gemeente Opmeer te werken met burger- en overheidsparticipatie en wat is daarbij de rol van de raad om burgerparticipatie bij beleid en intiatieven vanuit de samenleving in Opmeer tot een succes te maken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf