Skip to main content

Verkenning Bouwen aan de stad II Verkenning Bouwen aan de stad II

Datum van publicatie: 13-11-2013

De centrale stad, de stadsdelen, de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben in 2011 in de overeenkomst Bouwen aan de stad II afspraken gemaakt over onder meer de verkoop van huurwoningen, nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wijkaanpak en de verhuur van sociale huurwoningen (aanbiedingsafspraken). De rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van de gemaakte afspraken uit de overeenkomst en naar de samenwerking tussen de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat zijn de karakteristieken van Bouwen aan de Stad II?
2. Hoe wordt uitvoering gegeven aan de afspraken?
3. Hoe wordt gemonitord?
4. Wat vinden de betrokken partijen van de uitvoering en
samenwerking?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf