Skip to main content

Verkenning Energietransitie Apeldoorn: schakelen naar de hoogste versnelling

Datum van publicatie: 26-02-2018

Apeldoorn heeft hoge ambities met de energietransitie. Er is een breed pakket maatregelen in werking gezet. Grotere inspanningen op energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn nodig om de gestelde doelen te bereiken.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe staat de gemeente Apeldoorn er voor in de realisatie van haar ambitie om op termijn duurzaam energieneutraal te zijn?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Dhr. H. van der Broek
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft