Skip to main content

Verkenning naar de Inhuur van externe ICT-deskundigen

Datum van publicatie: 29-10-2014

Op 10 juni 2014 is de verkenning naar de Inhuur van externe ICT-deskundigen gestart. De verkenning is afgerond en de rekenkamer heeft op basis van de resultaten besloten een onderzoek uit te gaan voeren naar deze externe inhuur bij de diensten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe afhankelijk is de gemeente van de externe ICT-deskundigen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf