Skip to main content

Verkenning reacties op moties en schriftelijke vragen

Datum van publicatie: 13-11-2014

De gemeenteraad kan op verschillende manieren haar wensen over het te voeren beleid aan het college van B&W duidelijk maken. Dit doet ze onder meer door moties aan te nemen of schriftelijke vragen te stellen. De rekenkamer onderzocht op welke wijze het college hierop reageert.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verloopt de uitvoering van aangenomen moties en de beantwoording van schriftelijke vragen in de gemeente Amsterdam?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf