Skip to main content

Verkenning toelatingsbeleid basisscholen in Amsterdam

Datum van publicatie: 03-04-2014

Met het nieuwe toelatingsbeleid proberen schoolbesturen en de gemeente Amsterdam basisscholen meer een afspiegeling van de buurt te laten worden zonder dat de keuzevrijheid wordt aangetast. De vraag is of dat lukt. Voorlopig zal de rekenkamer dit nog niet nader gaan onderzoeken.

Centrale onderzoeksvraag

1. Zijn de doelen van het stedelijk toelatingsbeleid voldoende helder en consistent geformuleerd?
2. In hoeverre is er aanleiding om te denken dat de doelen van het stedelijk toelatingsbeleid niet worden bereikt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf