Skip to main content

Verkenning Vernieuwing in het sociaal domein

Er gaat de komende jaren veel veranderen in het sociaal domein, maar de inhoud en consequenties zijn niet altijd duidelijk. De rekenkamer heeft daarom via een verkenning in kaart gebracht wat de veranderingen behelzen, hoe Amsterdam daar vorm aan wil geven en welke risico’s specifieke aandacht van de raad verdienen.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat houdt de vernieuwing van het sociaal domein in algemene zin in?
2. Hoe geeft Amsterdam invulling aan de vernieuwing?
3. Wat zijn de risico’s van de vernieuwing in het sociaal domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam Zuidoost
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf