Skip to main content

Verkort rekenkameronderzoek naar de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Datum van publicatie: 03-12-2018

(Verkort) rekenkameronderzoek om de raad inzicht te geven in het proces van het tot stand komen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek is gericht op:
• het proces van het tot stand komen van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022;
• de momenten (nu en tijdens de looptijd van het IVP) en de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Bertha Achterberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PBLQ