Skip to main content

Verlegd of verlengd lokaal bestuur? Een onderzoek naar samenwerkingsverbanden in de gemeente Oisterwijk ten behoeve van strategische visievorming

Datum van publicatie: 31-08-2012

De keuze voor een onderzoek naar samenwerkingsverbanden is onder meer ingegeven door de toenemende dynamiek van gemeentelijke samenwerking. De thema’s in hoeverre de gemeente grip heeft op de samenwerking en in hoeverre de gemeente de regie neemt door vanuit een strategische visie bewuste keuzes te maken rond samenwerken, staan centraal in het onderzoek. De aard van het onderzoek is daarmee minder gericht op toetsing van de uitvoering achteraf. Met de aanbevelingen en de aangereikte bouwstenen voor een afwegingskader beoogt de rekenkamercommissie vooral een bijdrage te leveren aan het strategische proces van de gemeente rond samenwerkingsverbanden.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de staat van de samenwerking van gemeente Oisterwijk met andere overheden en private partijen en welke lessen kunnen worden getrokken ter versterking van strategische visievorming, politieke sturing en controle rond samenwerkingsverbanden

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oisterwijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Maaike Mesdag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)