Skip to main content

Verloren ambitie. Geprivatiseerde sportaccommodaties in de praktijk (Eindrapport)

Datum van publicatie: 01-02-2009

De gemeente Coevorden heeft sinds de herindeling van 1998 de ambitie gehad om sportaccommodaties te privatiseren. Zij heeft die ambitie niet in beleid uitgewerkt, noch in de praktijk waargemaakt: sindsdien zijn maar twee van de tientallen gemeentelijke sportaccommodaties geprivatiseerd (CTC en Bosbad Noord-Sleen). De ambitie om te privatiseren lijkt verloren.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en beheer voor de geprivatiseerde sportaccommodaties?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Caroline Loomans
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)