Skip to main content

Verscherpt toezicht op DWI

Datum van publicatie: 06-06-2014

Als een gemeentelijke dienst financieel-technisch niet in control is, heeft het college de mogelijkheid om een dienst onder verscherpt financieel toezicht te plaatsen. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de inzet van dit instrument bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI). De vraag is wat het toezicht heeft opgeleverd en of de rekenkamer nog aanleiding ziet voor nader onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is er – ook nog na inzet van het instrument financieel toezicht – reden om nader onderzoek te doen naar het financieel beheer bij DWI?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf