Skip to main content

Versterk de verandering. Over de transformatie van de maatschappelijke ondersteuning in Ede

Datum van publicatie: 2021-12-16

Het onderzoek van de commissie is gericht op de wijze waarop in de gemeente Ede vorm is gegeven aan de uitvoering van de Wmo, de doelen die daarbij zijn gesteld en de middelen die zijn ingezet.

Centrale onderzoeksvraag

Bereikt de gemeente Ede de door haar gestelde doelen van het Wmo-beleid op effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Hedzer Uulders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A