Skip to main content

Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken – provincie Utrecht

Datum van publicatie: 06-06-2017

Doorwerkingsonderzoek in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2009 Onderhoud onderbouwd zijn opgevolgd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de provincie het beheer en onderhoud van wegen en civiele kunstwerken vormgegeven, is daarbij invulling gegeven aan de aanbevelingen uit 2009 en heeft de provincie voldoende inzicht in de staat van de wegen en kunstwerken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jessica Valentijn
Onderzoek door
Rekenkamer zelf