Skip to main content

Vervolgonderzoek informatiebeveiliging: rekenkamerbrief

Datum van publicatie: 05-02-2018

De rekenkamer heeft als vervolg op het rekenkameronderzoek ‘In onveilige handen’ van april 2017 een nieuw onderzoek gedaan naar de fysieke beveiliging van kantoorpanden en digitale beveiliging van persoonsgegevens en overige bestanden. De rekenkamer heeft door middel van hackers beide vormen van beveiliging laten testen.

Centrale onderzoeksvraag

Is de fysieke en digitale beveiliging van de panden en bestanden van de gemeente verbeterd sinds het vorige rekenkameronderzoek?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf