Skip to main content

Vervolgonderzoek Informatieveiligheid provincie Limburg

Datum van publicatie: 2022-07-19

In 2018 publiceerde de Zuidelijke Rekenkamer de uitkomsten van haar onderzoek naar informatieveiligheid van de provincie Limburg. In 2022 hebben we in vervolg daarop gekeken naar enerzijds de stand van zaken op dit moment en anderzijds naar de doorwerking van onze aanbevelingen uit 2018.
De rekenkamer concludeert dat de provincie Limburg na ons vorige onderzoek goede en flinke stappen heeft gezet waardoor sprake is van een duidelijke verbetering op het gebied van informatieveiligheid. Het rekenkameronderzoek blijkt daarbij een flinke stimulans te zijn geweest. De opdracht van Provinciale Staten (PS) om onze aanbevelingen op te volgen is serieus opgepakt en er is flinke beweging geweest. Het is Gedeputeerde Staten (GS) echter nog niet gelukt om de opdracht helemaal uit te voeren. De rekenkamer beveelt GS aan om haar handelen intensief voort te blijven zetten en daarbij o.a. te zorgen dat de provincie op 1-1-2023 daadwerkelijk klaar is voor certificering, zoals afgesproken in interprovincaal verband.
Ook PS hebben niet geheel voldaan aan de opdracht die ze in 2018 gaven. Structurele aandacht (vragen) voor informatieveiligheid blijft voor PS een aandachtspunt.

Centrale onderzoeksvraag

Doel: PS van de provincie Limburg inzicht geven in hoeverre GS en PS de opdracht van PS naar aanleiding van het rekenkameronderzoek uit 2018 hebben uitgevoerd en wat de huidige stand van zaken is op het gebied van informatieveiligheid. Hiermee wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan een verdere verbetering van de informatieveiligheid van de provincie Limburg.

Onderzoeksvragen:
1. Welke veranderingen hebben er vanaf 2018 bij de provincie Limburg plaatsgevonden op het gebied van informatieveiligheid qua beleid en uitvoering in de praktijk?
2. In hoeverre hebben GS (hiermee) voldaan aan de opdracht die ze in 2018 van PS kregen naar aanleiding van ons onderzoek?
3. In hoeverre hebben PS opvolging gegeven aan de oproepen naar aanleiding van ons onderzoek?
4. Welke lessen volgen hieruit voor de toekomst?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Astrid Matheeuwsen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf