Skip to main content

Vervolgonderzoek nakoming toezeggingen

Datum van publicatie: 07-09-2010

Er zijn veel zaken verbeterd ten opzichte van 2008. Zo zijn de aanbevelingen 2 en 3 die in 2008 zijn gedaan goeddeels opgevolgd. Niettemin schort het nogal eens aan de formulering van toezeggingen.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn er verbeteringen te constateren in de werkwijze en de informatievoorziening ten opzichte van 2008?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mevr. Wallet-Boers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Jaques Necker (inmiddels Necker van Naem)