Skip to main content

Verwijderen van fietsen

Datum van publicatie: 28-05-2014

Verwijderen de stadsdelen Centrum, Oost en West fietsen rechtmatig, transparant en efficiënt? De rekenkamer constateert dat het meestal lukt om fietsen rechtmatig te verwijderen. Winst valt te behalen in communicatie en efficiëntie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre verwijderen de stadsdelen Centrum, West en Oost fietsen op een rechtmatige, transparante en efficiënte wijze?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf