Skip to main content

Verzoekonderzoek Erfpacht stadsdeel Zuid

Datum van publicatie: 31-10-2012

Het onderzoek van Bureau Erfpacht geeft geen exact antwoord op de vraag welke erfpachters wel en welke erfpachters destijds niet of onvolledig zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om de canon verlengd af te kopen. Erfpachters zullen alsnog door het college worden geïnformeerd over deze mogelijkheid. Naar aanleiding van een verzoek van de stadsdeelraad Zuid aan de rekenkamer is op 1 juni 2012 besloten om een onderzoek te starten.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre geeft het onderzoek van Bureau Erfpacht zekerheid dat erfpachters die daar recht op hebben, gewezen zijn op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf