Skip to main content

Vestigingsbeleid bedrijven in Amersfoort

Datum van publicatie: 12-11-2019

Wat doet de gemeente om te zorgen dat bedrijven zich vestigen en blijven, en werkt dat doeltreffend? Ook is gekeken of het beleid matcht met de samenstelling van de beroepsbevolking, met specifiek aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief is de gemeente Amersfoort (al dan niet in regionaal verband) in het aantrekken en behouden van bedrijven? En in hoeverre sluit het vestigingsbeleid en de uitvoering ervan aan op ontwikkelingen in de beroepsbevolking van Amersfoort?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Rekenkamer Amersfoort
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O