Skip to main content

Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss

Datum van publicatie: 12-12-2018

In het onderzoek wordt nagegaan of de juiste typen specialistische jeugdhulp
vindbaar en beschikbaar voor de ouders en
jongeren in Oss. Het rapport kent een hoofdrapport en een compactere versie; het publieksrapport.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de juiste typen specialistische jeugdhulp
vindbaar en beschikbaar voor de ouders en
jongeren van Oss?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Oss
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Mevr. dr. E.G. van de Mortel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf