Skip to main content

Visie op afval?

Datum van publicatie: 03-07-2015

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het afvalbeleid in Stichte Vecht in de periode 2012-2014. Ook is nagegaan of de gemeenteraad voldoende mogelijkheden heeft (gehad) om het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij te sturen. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie een bijdrage leveren aan de nieuwe afvalvisie die wordt opgesteld.

Centrale onderzoeksvraag

A. Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering van) het afvalbeleid van de gemeente Stichtse Vecht
B. Heeft de gemeenteraad voldoende mogelijkheden (gehad) om het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij de sturen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Jacqueline Willenborg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)