Skip to main content

Vitaal platteland provincie Flevoland

Datum van publicatie: 29-03-2011

Het platteland wordt geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het geding zijn, zoals een afnemend voorzieningenniveau, vergrijzing en matige OV-bereikbaarheid. De Rekenkamer heeft beoordeeld in hoeverre het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid en of de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend is.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre draagt het provinciale beleid gericht op sociaal-economische vitalisering van het platteland bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en is de daarbij gevolgde aanpak doeltreffend.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)