Skip to main content

Voor en door burgers? Heemstede (2008)

Datum van publicatie: 25-04-2008

Het gemeentebestuur van Heemstede vindt het belangrijk om burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Deze aandacht voor inspraak is in de vorige bestuursperiode ingezet. De ambitie van het huidige gemeentebestuur is hoog. Voor de rekenkamercommissie van Heemstede is deze ambitie van het gemeentebestuur
een goede reden om de praktijk van de inspraak in Heemstede te onderzoeken. Wat
komt er van de inspraak in Heemstede terecht? Van welke inspraakmogelijkheden maken
de burgers in Heemstede gebruik? Hoeveel kost de inspraak? Zijn de condities voor de
inspraak voldoende?

Centrale onderzoeksvraag

Wat komt er van de inspraak in Heemstede terecht? Van welke inspraakmogelijkheden maken de burgers in Heemstede gebruik? Hoeveel kost de inspraak? Zijn de condities voor de inspraak voldoende? Wat is het uiteindelijke effect van de inspraak? In hoeverre zijn burgers tevreden over de inspraak?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Inge Boon
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)