Skip to main content

Voor Waards met participatie: onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Krimpenerwaard

Datum van publicatie: 14-06-2017

Het onderzoek biedt aan de hand van concrete casussen inzicht in het samenspel tussen burgers en de gemeente en mogelijkheden voor verbetering waar nodig. De term ‘samenspel’ duidt hierbij op twee vormen: burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Centrale onderzoeksvraag

Wat doet de gemeente Krimpenerwaard aan het samenspel tussen gemeente en gemeenschap en wat kan beter?
Deelvragen:
1. Welke ambities leven er binnen de organisatie, het college en de raad op het gebied van samenspel met de gemeenschap?
2. Wat zijn de visie en het beleid van gemeente Krimpenerwaard op het gebied van samenspel met de gemeenschap?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
P. Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem