Skip to main content

Voorbereiding invoering Omgevingswet

Datum van publicatie: 30-4-2020

Met een Rekenkamerbrief heeft de rekenkamer de gemeenteraad inzicht gegeven in zijn eigen rol bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

Centrale onderzoeksvraag

Niet van toepassing: Met een Rekenkamerbrief heeft de rekenkamer de gemeenteraad inzicht gegeven in zijn eigen rol bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Nico op de Laak Advies