Skip to main content

Voorkomen en aanpakken, een onderzoek naar jongerenoverlast in Soest

Datum van publicatie: 01-10-2013

De Rekenkamercommissie Soest is nagegaan in welke mate de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat is om de jongerenoverlast terug te dringen. Ook is in dit onderzoek van belang geweest hoe de gemeenteraad daarin kan bijsturen.

Centrale onderzoeksvraag

In welke mate is de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat om de jongerenoverlast terug te dringen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)