Skip to main content

Voorschotverlening in het kader van de bijstand in de gemeente Enschede

Datum van publicatie: 19-10-2017

Er is geconstateerd dat de gemeente de voorschotverlening in de bijstand niet uitvoert volgens art. 52 van de Participatiewet. Het betreft zowel het niet automatisch verstrekken van een voorschot, als het niet uitkeren van de wettelijke 90%.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoek naar het verlenen van een voorschot bij de aanvraag van een bijstandsuitkering zoals vastgelegd in de Participatiewet, Artikel 52. Vergelijking met andere gemeenten.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
N. van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Regioplan