Skip to main content

Voortgang bezuinigingen stadsdelen 2011- 2014

Datum van publicatie: 06-11-2012

De stadsdelen hebben in totaal voor bijna € 127 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen gepland voor 2014. Bij het uitvoeren van deze bezuinigingen is goede voortgang geboekt en tegenvallers doen zich in beperkte mate voor. Toch moet bij dit resultaat wel een aantal kanttekeningen worden geplaatst.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voeren de stadsdelen hun structurele bezuinigingen volgens plan uit en welke soorten bezuinigingen zijn vanwege welke reden succesvol of juist problematisch?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf