Skip to main content

Voortgang energietransitie Leeuwarden

Datum van publicatie: 01-07-2018

Duurzaamheid en duurzame energie staan al jaren hoog op de agenda van de gemeente Leeuwarden. De Rekenkamer onderzocht in hoeverre het ingezette beleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen.

Centrale onderzoeksvraag

Waar staat de gemeente Leeuwarden qua ambitie en realisatie ten aanzien van de energietransitie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leeuwarden
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft