Skip to main content

Voortgang energietransitie Limburg

Datum van publicatie: 2023-11-16

Vijf jaar na een gezamenlijk onderzoek met andere provinciale rekenkamers, heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar de stand van de energietransitie in de provincie Limburg. In die vijf jaar is een Klimaatakkoord gesloten, zijn doelen gesteld en hebben mondiale ontwikkelingen de urgentie van de energietransitie vergroot.

De rekenkamer stelt vast dat de provincie Limburg in de afgelopen jaren ervoor heeft gekozen een eigen koers te varen, die minder ambitieus is en afwijkt van internationale en nationale doelstellingen en methoden. Provinciale Staten ontvangen weliswaar goede informatie over de eigen Limburgse doelstellingen, maar de prestaties van Limburg blijven achter in vergelijking met andere provincies en ten opzichte van nationale doelen. De provincie bevindt zich in de achterhoede met betrekking tot het aandeel duurzame energie. Wat betreft de gerealiseerde CO2-reductie is deze voor een belangrijk deel een toerekening van ontwikkelingen buiten de provincie. Als de provincie meer in lijn met landelijke doelen en afspraken wil werken of daaraan gehouden wordt door nieuwe kabinetten, zal de provincie Limburg haar regierol steviger moeten oppakken.

Centrale onderzoeksvraag

Binnen het onderzoek onderscheidt de rekenkamer vier invalshoeken.

1. Vervolgonderzoek 2018:
We hebben de doorwerking van de aanbevelingen van destijds onderzocht.

2. Voortgang doelstellingen:
Hoe zijn doelstellingen tot stand gekomen, wat de voortgang is en in hoeverre worden PS geïnformeerd?

3. Governance RES‘en:
Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de provincie in het netwerk van de RES’en en wat is hierover afgesproken?
Welke mogelijkheden heeft de provincie tot interventie indien afspraken en verantwoordelijkheden binnen de RES’en niet worden waargemaakt en hoe worden deze benut in relatie tot tijdig doelbereik?

4. Sturingsmogelijkheden van de provincie:
Welke sturingsmogelijkheden heeft de provincie, naast de rol en betrokkenheid binnen de RES’en?
Waar liggen de beste kansen voor versnelling, indien noodzakelijk of wenselijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zuidelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Carlo van den Berg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CE Delft