Skip to main content

Voortijdig schoolverlaters

Datum van publicatie: 21-02-2014

Het onderzoek bestaat uit drie delen:
1. Quick scan, met een toelichting op het veld
2. Het tweede deel geeft cijfers over Nijmegen. Hierin staan ook vergelijkingen met andere grote steden en scholen.
3. In het derde deel staat hoe de zorg op scholen geregeld is en hoe die samenhangt met de zorg buiten de school.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe zit het veld in elkaar? Hoe doet Nijmegen het cijfermatig? Hoe is de zorg op scholen geregeld en hoe hangt die samen met de zorg buiten de school?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)