Skip to main content

Vrouwenopvang

Datum van publicatie: 01-10-2015

Nadat de gemeente in het voorjaar van 2012 signalen over de Stichting Opvangcentrum het Gooi ontving, heeft het college opdracht gegeven aan een onafhankelijke onderzoekscommissie (Commissie Haanstra) om een onderzoek uit te voeren naar de
vrouwenopvang in de regio Gooi- en Vechtstreek. Uit dit onderzoek bleken ernstige misstanden. De Commissie Haanstra deed een aantal aanbevelingen. Nu, ruim drie jaar later, heeft de Rekenkamer Hilversum onderzocht wat er met de aanbevelingen van de Commissie Haanstra is gebeurd. De Rekenkamer komt tot de conclusie dat de vrouwenopvang sterk is verbeterd. Wel kan het toezicht vanuit centrumgemeente Hilversum nog verbeterd worden.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de aanbevelingen van de Commissie Haanstra opgevolgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer zelf