Skip to main content

Waar ligt de balans?: bestuurlijke nota wonen Overijssel

Datum van publicatie: 26-09-2018

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de rol van de provincie bij wonen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre slaagt de provincie er in om haar (regie)rol op het gebied van wonen adequaat in te vullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf