Skip to main content

Waar staat de gemeente Brummen met de publieke dienstverlening

Datum van publicatie: 09-05-2012

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie de stand van zaken in de gemeente Brummen ten aanzien van de publieke dienstverlening in beeld brengen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de gemeente Brummen aan de verplichtingen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (met de voordelen die daarmee zijn beoogd), de normen ten aanzien van publieke dienstverlening en waar staat de gemeente in het traject van Gemeente heeft Antwoord?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Noordermeer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf