Skip to main content

Wachttijden in de jeugdhul

Datum van publicatie: 26-11-2019

Onderzoek naar de aard en omvang van wachttijden in de specialistische jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat er niet systematisch wordt gemeten hoe lang wachttijden zijn en welke zorgaanbieders wel of niet aan de Treeknormen voldoen.

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat zijn de aard en omvang van de wachttijden in de jeugdhulp?
2. Wat zijn oorzaken van de wachttijden?
3. Wat zijn landelijke ontwikkelingen op het gebied van wachtlijsten in de jeugd-hulp en (in hoeverre) wijkt de situatie in Leeuwarden hier vanaf en wat zijn daar dan eventueel oorzaken van?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Leeuwarden
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf