Skip to main content

Wat doen we er uiteindelijk mee?: doorwerkingsonderzoek

Datum van publicatie: 23-05-2018

In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de conclusies en aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, vastgesteld zijn via een raadsbesluit en een concreet aantoonbaar vervolg is gegeven in vervolgtrajecten en in het beleid van de gemeente.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doorwerking van de onderzoeken van de rekenkamer Leeuwarden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leeuwarden
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf