Skip to main content

Wat doen we er uiteindelijk mee?

Datum van publicatie: 2022-04-28

Rekenkamercommissie De Wolden wil weten wat de rekenkamerproducten in de praktijk precies hebben opgeleverd. Worden de beleidsmakers ermee bereikt, worden de adviezen opgepikt, hebben de aanbevelingen anderszins effect? Het periodiek meten van deze zogenoemde ‘doorwerking’ is belangrijk voor de rekenkamercommissie. Op basis daarvan kan het de eigen effectiviteit beoordelen
en tot leer- en verbeterpunten komen.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de doorwerking van de aanbevelingen van de rapporten van de rekenkamercommissie uit de periode 2015-2020 op het niveau van bereik en verandering?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen de Boer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling