Skip to main content

Wat kost een nieuw zwembad?

Datum van publicatie: 27-02-2018

Mei 2013 werd het Geusseltbad geopend. Daarna bleek de bouw ca. €8 mln duurder dan geraamd in 2012. Ook de exploitatiebegroting werd meermalen opgehoogd. Dit vormde de aanleiding voor onderzoek door de rekenkamer in 2017.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is rekening gehouden met risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan een groot project als de bouw en exploitatie van het Geusseltbad?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Maastricht
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
J.M.C. Heesbeen
Onderzoek door
Rekenkamer zelf