Skip to main content

Wat mag het kosten? Een onderzoek van de rekenkamer Schouwen-Duiveland naar inkooptrajecten

Datum van publicatie: 2022-02-03

De rekenkamer Schouwen-Duiveland deed onderzoek naar inkooptrajecten: vanaf het eerste signaal dat er iets ingekocht moet worden, tot aan oplevering. Daarbij werd gekeken naar het beleid en hoe dat in de praktijk uitpakt, welke factoren en omstandigheden kunnen leiden tot budgetoverschrijdingen, hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd en hoe de gemeenteraad en het college van B en W zo nodig bijsturen. In het onderzoek worden ter illustratie vier casussen uitgewerkt: twee waarbij geen overschrijdingen aan de raad werden gemeld en twee waarbij dat wel het geval was.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is tweeledig: 1) Waarom was er sprake van overschrijdingen bij een aantal inkopen van de gemeente Schouwen-Duiveland en 2) in hoeverre was de gemeenteraad aan zet om bij te sturen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Schouwen-Duiveland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek en Advies