Skip to main content

Water(toets) in zicht: helder of troebel?

Datum van publicatie: 07-07-2008

Het doel van het in mei 2008 gepubliceerde onderzoek was om duidelijk te maken in hoeverre de provincies de watertoets gebruiken om het waterhuishoudkundige belang in de ruimtelijke ordening te waarborgen. Dit is gedaan door te kijken naar de wijze waarop de provincies invulling geeft aan de verschillende rollen rondom de watertoets.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet de invulling die de provincie vanuit de drie rollen (initiatiefnemer, waterbeheerder en beoordelaar) geeft aan de watertoets aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)