Skip to main content

Welstand beoordeeld

Datum van publicatie: 01-04-2010

In 2004 heeft de gemeenteraad de nieuwe Welstandsnota vastgesteld.
Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de mate van tevredenheid van de Enschedese bouwplanindiener over de werking van de welstandsnota.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de indieners van bouwplannen tevreden over de werking van de welstandsnota bij de beoordeling van hun vergunningaanvraag?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)