Skip to main content

Werk aan de winkel – onderzoek naar het Rotterdamse jeugdwerkloosheidsbeleid

Datum van publicatie: 2019-01-14

De gemeente begeleidt slechts één op de tien Rotterdamse werkloze jongeren succesvol naar werk of school. Dat maar relatief weinig jongeren geholpen worden, komt onder meer doordat sommige werkloze jongeren het gemeentelijke Jongerenloket niet kennen, en anderen er niet heen gaan. Zij denken dat je er niet goed geholpen wordt. En veel jongeren die wél naar het Jongerenloket gaan, haken na een tijdje af. Zij zijn niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente of vinden de opgelegde taken te moeilijk.

In de eerste vier weken, waarin jongeren van de wet zelfstandig naar werk of school moeten zoeken, haakt al een derde van de jongeren af. Jongeren die wel bij de gemeente in begeleiding komen, krijgen vaak training bij door de gemeente betaalde externe re-integratie-trajecten. Over die trainingen zijn jongeren vaak wel tevreden, zo blijkt uit ons onderzoek.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre voert de gemeente een jeugdwerkloosheidsbeleid dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep? In hoeverre resulteert dit beleid in een duurzame uitstroom van jongeren naar werk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf