Skip to main content

Werkbedrijf Arnhem. Ex ante onderzoek naar impact en risico’s van verandering.

Datum van publicatie: 08-05-2017

De Raad is voldoende in positie om een besluit te nemen. De kansen en bedreigingen, de financiële gevolgen, de te nemen beheersmaatregelen, en de impact en risico’s van de verzelfstandiging van het Werkbedrijf zijn voldoende in kaart gebracht.

Centrale onderzoeksvraag

Is de Raad voldoende gepositioneerd om de impact en de risico’s van het voornemen m.b.t. Werkbedrijf Arnhem op waarde te schatten en een weloverwogen besluit te nemen?
1. Zijn de kansen en bedreigingen voldoende in beeld gebracht?
2. Is er inzicht in de financiële gevolgen van deze kansen en bedreigingen?
3. Zijn de eventueel te nemen beheersmaatregelen in kaart gebracht?
4. Is er een voldoende analyse gemaakt van de impact en risico’s van de verzelfstandiging?
5. Zo nee, welke informatie heeft de Raad nog nodig om wel voldoende in positie te komen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Maartje van Lieshout
Onderzoek door
Rekenkamer zelf